Bibeloo

Praktijk voor kindertherapie

KinderRTherapie

KinderRTherapie gaat over hulp bij schoolwerk. RT is Remedial Teaching en dat is letterlijk: verbeterend lesgeven. In Nederland zegt men dat een remedial teacher kinderen extra hulp geeft op school bij het schoolwerk. 

Kinderen die niet lekker in hun vel zitten, hebben het op school moeilijk met leren. Kinderen die moeite hebben met leren, zitten vaak niet lekker in hun vel. Wat was er als eerste, wat is precies oorzaak en wat gevolg? Wie deze deze situatie bij zijn of haar kind herkent, zal het bekend voorkomen dat dit veel vragen oplevert, zowel van jou, jullie als ouder(s) als van leerkrachten:

is het tijdelijk, ontbreekt er een basis, heeft je zoon of dochter leerstof gemist, is er gebrek aan zelfvertrouwen, is er sprake van faalangst, is er een (leer-, gedrags-) stoornis?

 

Het ene antwoord lokt een volgende vraag uit en er ontstaat een brij van mogelijkheden en oplossingen. Als dan alles is geprobeerd, is je kind er in ieder geval van overtuigd dat er ‘iets mis’ is met hem of haar. En is moedeloos geworden door oeverloos oefenen. Het komt ook steeds vaker voor dat er op school helemaal geen tijd is om een oplossing in gang te zetten.

De combinatie kindertherapie en RT kan erg logisch zijn.

Dat is dan kort gezegd: aandacht geven aan de overtuigingen die het kind over zichzelf heeft en aandacht geven aan het specifieke leerprobleem. 

Als remedial teacher op een basisschool, maak ik al  jaren mee dat kinderen aangeslagen raken door slechte prestaties, in hun ogen of in die van anderen. Het loont beslist de moeite om te voorkomen dat ze in een negatieve spiraal terecht komen. Ook hier is het uitgangspunt altijd de kracht van het kind. Vanuit de sterke kanten kan de strijd worden aangegaan met letters en cijfers. Deze strijd gaan we niet uit de weg; er wordt geoefend, geautomatiseerd, op een andere manier uitgelegd, uitgevonden waar je kind het spoor bijster is geraakt.

Is jullie kind op weg om in een negatieve spiraal terecht te komen, vallen de resultaten op school tegen, komt er niet uit ‘wat erin zit’, heeft je zoon of dochter last van faalangst of van een hardnekkige moeilijkheid met lezen, spellen, rekenen?

Je kan een afspraak maken voor een intake of een vrijblijvend gesprek.

Zie hiervoor het hoofdstuk Contact.