Bibeloo

Praktijk voor kindertherapie

Ik ben Rita Pen

Ik werk ruim 10 jaar part time op een basisschool met Jenaplan-uitgangspunten als remedial teacher in het zorgteam. Omdat mijn aandacht en interesse uitgaat naar kinderen die ‘moeite’ hebben, met leren, met hun gedrag, met een diagnose van een ‘stoornis’, met het leven zelfs, ben ik kindertherapie gaan studeren.

In 2008 ben ik afgestudeerd als integratief kindertherapeut aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

Sinds 2007 heb ik in Soest een kleine eigen praktijk aan huis, Praktijk Bibeloo, waar ik kinderen behandel met allerlei uiteenlopende problemen. Een soort rode draad die ik daarin ontdek, is dat kinderen een oplossing hebben gevonden in de vorm van (in onze ogen) onhandig gedrag. Daarachter zit een vraag die wij volwassenen vaak niet verstaan. Ik wil graag helpen om deze vraag te ontdekken en weer actueel te maken, zodat er een nieuwe oplossing gevonden kan worden die wel passend is. 

Kinderen willen het heel erg graag goed doen! Ik begeleid ze graag richting enthousiasme voor zichzelf, hun omgeving, hun school en hun leven.