Bibeloo

Praktijk voor kindertherapie en remedial teaching

Praktisch

Als je overweegt je kind aan te melden voor therapie, maken we een afspraak voor een intake-gesprek.

Dat is een open gesprek waarin op tafel komt wat er speelt en gaan we in op ideeën over oorzaak en gevolg.

We stellen vast of we met elkaar aan het werk gaan en zo ja, dan vul je de vragenlijst in en onderteken je een behandelovereenkomst (in geval van scheiding ondertekenen beide ouders).

Dan start de pré-therapie met jullie kind.

In deze pré-therapie spelen/werken cliëntje en ik samen om erachter te komen waar hij of zij verandering in wil aanbrengen. Dit helpt in de opbouw van vertrouwen.

Ikzelf vorm een beeld, stel een voorlopige diagnose en doe een voorstel voor een behandelplan.

Het cliëntje kiest het spel, het materiaal, de vorm. Daarna volgt er regelmatig weer een gesprek met ouders (na elke 3 à 4 sessies).

In de tussentijd gaan we (cliëntje en therapeut in de sessies en ouders thuis) gericht werken. Het doel is: duidelijk krijgen wat je kind nodig heeft om voor elkaar te krijgen wat hij of zij echt wil. Daarvoor is inzicht nodig en de wil om te veranderen. 

Wij als volwassenen om het het kind heen, gaan bedenken waar nog meer hulp geboden kan worden. Misschien op school, misschien ergens anders. 

We sluiten af met een oudergesprek, waarin aan de orde komt wat het kind heeft ontdekt èn wat hij of zij nog van ons of de omgeving nodig heeft om bij de verandering te blijven.

Het is mogelijk om na een periode van bijvoorbeeld een maand, nog eens terugkomsessie(s) te houden.

Tarief

Het tarief bedraagt € 50 per sessie van een uur, waarbij een oudergesprek en een gesprek met een derde als sessie wordt gerekend. De intake is gratis.

Natuurlijk kunt u ook voor een advies bellen.

De cursus ‘Lekker in je lijf’ duurt 6 weken en kost 

€ 200 bij twee- of meertallen; individueel € 250