Bibeloo

Praktijk voor kindertherapie

Welkom op de website van Praktijk Bibeloo van integratief kindertherapeut Rita Pen.

Hier vind je een inkijkje in de integratieve kindertherapie en lees je hoe ik werk en hoe je met me in contact komt. 

Integratieve kindertherapie

gaat uit van het kind in zijn of haar geheel en is gebaseerd op het vertrouwen dat kinderen zelf oplossingen integreren in hun leefwereld. Doel van deze vorm van therapie is het in gang zetten van een verandering.

Integratieve kindertherapie heeft als uitgangspunten:

  1. de kracht en eigen-wijsheid van een kind. Beiden worden ingezet om het probleem op te lossen. Het kind gaat aan de slag om zijn of haar eigen probleem aan te pakken, speels begeleid door de therapeut.
  2. de vraag- en oplossingsgerichtheid van de therapie. Er zijn geen twee behandelingen gelijk. Afhankelijk van wat bij het kind past, dat weet je kind zelf heel goed, is er voor ieder kind een eigen benadering. Interventies worden op maat toegepast.
  3. een kortdurende therapie (meestal tot maximaal 10 sessies).

Ouders van kinderen op de basisschool

hebben soms behoefte aan een luisterend oor. In gesprek komen we tot een andere aanpak.

Kinderen zitten soms om allerlei redenen tijdelijk niet goed in hun vel; dat uit zich bijvoorbeeld in slaapproblemen, huilbuien, driftbuien, concentratiestoornissen, zich afzonderen of faalangst. Als je de oorzaak niet weet, is het fijn om van gedachten te wisselen over je kind. Voor mij als therapeut ligt daar de uitdaging om verder te kijken dan wat zichtbaar problematisch is en, als het nodig is, onderliggende zaken op te sporen. 

Met meer duidelijkheid, is al veel gewonnen.

Leerkrachten op de basisschool

kunnen in gesprek met een integratief therapeut een frisse kijk op een kind ontwikkelen.

Dat kan als een kind bijvoorbeeld op school heel ander gedrag vertoont dan thuis. Een kind dat zich niet handhaaft in de groep, zich tussen andere kinderen ‘verstopt’, zich overschreeuwt of altijd alleen is, komt niet of moeizaam tot leren en geeft een leerkracht vaak een machteloos gevoel. Wat ligt daar aan ten grondslag en bij welke begeleiding is dit kind gebaat?