Welkom en visie

Soest, 2013

 

Welkom op de website van Praktijk Bibeloo van integratief kindertherapeut Rita Pen.

U kunt hier lezen wat integratieve kindertherapie omvat en hoe u verdere informatie kunt inwinnen.

 

Integratieve kindertherapie

gaat uit van het kind in zijn of haar geheel. Er is vertrouwen in het kind dat de behandeling zelf integreert in zijn of haar leefwereld en omzet in een oplossing. Doel van de therapie is het in gang zetten van een verandering.

Integratieve kindertherapie heeft verder als uitgangspunten:

  1. de kracht en eigen-wijsheid van een kind. Beiden worden ingezet om het probleem op te lossen. Het kind gaat aan de slag om zijn of haar eigen probleem aan te pakken, onder begeleiding van de therapeut en op een speelse manier.
  2. de vraag- en oplossingsgerichtheid van de therapie. Er zijn geen twee behandelingen gelijk. Uitgaande van het feit dat een kind heel goed weet wat bij hem of haar past, is er voor ieder kind een eigen benadering. Technieken en interventies worden op maat toegepast.
  3. een kortdurende therapie van maximaal 10 (à 15) sessies
 

Ouders van kinderen op de basisschool

kunnen van een integratief therapeut een luisterend oor krijgen en alternatieve manieren van aanpak. 

Kinderen kunnen om veel redenen tijdelijk niet goed in hun vel zitten; dat uit zich in allerlei gedrag, bijvoorbeeld in slaapproblemen, huilbuien, driftbuien, concentratiestoornissen, zich afzonderen of faalangst. Het is niet altijd duidelijk waar de oorzaak ligt.Voor ouders kan het fijn zijn om van gedachten te wisselen over de problemen van hun kind, voor de therapeut ligt daar de uitdaging om verder te kijken dan wat zichtbaar is en onderliggende zaken op te sporen.

 

Leerkrachten op de basisschool

kunnen een integratief therapeut als uitlaatklep gebruiken en een frisse kijk op een kind ontwikkelen.

Dat kan als een kind bijvoorbeeld op school heel ander gedrag vertoont dan thuis. Een kind dat zich niet handhaaft in de groep, zich tussen andere kinderen 'verstopt', zich overschreeuwt of altijd alleen is, komt niet of moeizaam tot leren en geeft een leerkracht vaak een machteloos gevoel. Wat ligt daar aan ten grondslag en bij welke begeleiding is dit kind gebaat?

 

 website folder 8.jpg

U bent van harte welkom voor advies, meer informatie of het aanmelden van een cliëntje!

Bibeloo

bibeloo_logo